Oznámení aplikace

Datum vložení: 27. 02. 2020

Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely, zvlášť nebezpečného pro včely.

(obce,včelaři)

 

podle § 51 odst. 1 písm. b), odst. 10  zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, § 10 vyhlášky č. 327/2004 Sb./ 327/2012 Sb.  o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

1) Identifikační údaje o vlastníku pozemku nebo jeho oprávněném uživateli:

     Název a sídlo právnické osoby nebo jméno, bydliště a místo podnikání fyzické osoby:

POMONA Těšetice a.s., Těšetice 171

   Katastrální území, název a výměra ošetřovaného pozemku:

Řepka ozimá

  • Podrobně uvedeno v příloze ohlášení podle parcel, katastrálních území a výměr

2) Informace o přípravku:

 

    Název a účinná látka přípravku:

 

Nurelle D, chlorpyrifos, cypermethrin 500 g/l a 50 gr/l

varovné informace:

H226,H302+332,H319,H335,H304, H410, P210, P261, P270, P280,P301/310,P305+351+338,P331,P337+313,P501,EUH401

SP1SPe3,SPe2

SPe8- zvláště nebezpečný pro včely

 

    Termín aplikace (datum, hodina aplikace popř. od – do hod):ve dnech  2.3.2020 až 25.3.2020  mimo letu včel v závislosti na počasí a výskytu škůdce, fenologické fáze plodiny, proti přenašečům viróz.

Aplikační dávka:  Nurelle 0,6 l / ha

Důvodem aplikace je výskyt škůdce-krytonosce řepkového- a jeho očekávaný rozvoj.

    

3) Jméno a příjmení, adresa bydliště a  telefonické spojení na osobu, která přijímá oznámení o

   

    případném úhynu  a jedná jménem osoby v bodě 1:

 

Jméno a příjmení osoby podávající oznámení: Ivo Pokorný

 

Datum podání:27.3.2020

 

Na vědomí  :včelaři ve vzdálenosti 2 km, obce

                                                                                                                 

 

 ……………………………..

                                                                                                                                    podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Specifikace míst ošetření, časový plán- proti krytonosci řepkovému

plodina

pozemek

místní název

výměra ha

 katastrální území

doba aplikace

Řepka ozimá

8201

D12

38.6

Suchohrdly

2.3. až 25.3.2020 dle  stavu vegetace, počasí a výskytu škůdce

4301/1

T10

35

Těšetice

2.3. až 25.3.2020 dle  stavu vegetace, počasí a výskytu škůdce

3201/5

B15

14.26

Bantice

2.3. až 25.3.2020 dle  stavu vegetace, počasí a výskytu škůdce

1102/7

Dřevotvar

14.71

Kuchařovice

2.3. až 25.3.2020 dle  stavu vegetace, počasí a výskytu škůdce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět