Živočišná výroba

obili1 obili1

Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného černostrakatého skotu. V letech 2008 až 2013 prošla farma Purkrábka, kde je skot soustředěn, rozsáhlými opravami se zaměřením na pohodu zvířat a intenzitu chovu. Základní stádo tvoří 560 ks dojnic, celkem chováme 1150 ks dobytka.

Ustájení dojnic je řešeno ve třech hlavních halách s kejdovým provozem. Další dvě haly slouží jako porodna a odchovna mladého dobytka se stlaným ustájením.

Trvale sledujeme moderní trendy v oboru a naší snahou je neustále modernizovat celý provoz a zajistit tak nadstandartní péči chovaným zvířatům.

Veškerá produkce mléka je určena pro mlékárnu skupiny AGROMĚŘÍN, LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

Průměrná laktace činí 10200 l mléka s dobrým obsahem mléčných složek.

Vedoucí úseku:

Miroslav Ošanec

mobil: 725 393 772
e-mail: osanec@pomona.cz

Martin Reška

mobil: 605 219 653
e-mail: martin.reska@pomona.cz