Projekt robotického vyhrnovávní kejdy

Datum vložení: 10. 07. 2020

Na sklonku roku 2019 byl na farmě živočišné výroby PURKRÁBKA realizován projekt za podpory Programu rozvoje venkova- v rámci podpory a vývoje  nových produktů, postupů a technologií v zemědělské  prvovýrobě. Byly instalovány robotické lopaty na vyhrnování kejdy skotu.

zpět