Rostlinná výroba

obili1 obili1

Středisko polní rostlinné výroby pěstuje především tržní plodiny – pšenici, řepku, hrách, ječmen, kukuřici na zrno a konzumní brambory pod závlahou. Velmi důležitou roli sehrává v zajištění krmivové základny pro chov skotu, tj. pěstování vojtěšky a kukuřice na siláž.

Průměrné hektarové výnosy u obilovin se pohybují okolo 6 tun z ha, u řepky 3,5 tun, kukuřice na zrno 9 tun. Jsme vybaveni skladovacími kapacitami na 4 500 tun obilovin, z toho 3 200 tun v obilních silech.

Výměry hlavních pěstovaných plodin:

Pšenice ozimá 700 ha
Ječmen jarní 120 ha
Řepka ozimá 150 ha
Hrách jedlý 150 ha
Kukuřice na zrno 339 ha
Kukuřice na siláž 200 ha
Vojtěška 250 ha
Brambory 25 ha

Vedoucí úseku:

Ing. Jiří Dobeš

mobil: +420 606 904 128
fax:  
e-mail: dobes@pomona.cz