Aktuality

Projekt robotického vyhrnovávní kejdy

Na sklonku roku 2019 byl na farmě živočišné výroby PURKRÁBKA realizován projekt za podpory Programu rozvoje venkova- v rámci podpory a… více

Vnitřní kvalita ovoce

POMONA Těšetice a.s. každoročně zadává k rozboru v akreditované laboratoři  plody pěstovaného ovoce  za účelem zjištění… více