Vnitřní kvalita ovoce

Datum vložení: 02. 02. 2020

POMONA Těšetice a.s. každoročně zadává k rozboru v akreditované laboratoři  plody pěstovaného ovoce  za účelem zjištění obsahů reziduí přípravků na ochranu rosltin. Zjištěné hodnoty jsou hluboko pod  povolenou normou.

zpět